30 grudnia 2010

Nowa tabela opłat za korzystanie z obiektów OSiR`u

W związku z podwyżką  podatku VAT oraz wzrostem kosztów stałych, zmianie ulegają od nowego roku opłaty za korzystanie z obiektów OSiR`u.
Nowa tabela opłat poniżej .

Lp Sposób eksploatacji Opłata brutto
1 Korzystanie z hali wraz z szatnią i węzłem sanitarnym – 1godz.zegarowa 65,00
2 Korzystanie z 1/3 hali wraz z szatnią i węzłem sanitarnym – 1godz.zegarowa 32,50
3 Korzystanie z sali dużej wraz z szatnią i węzłem sanitarnym – 1godz.zegarowa 49,00
4 Korzystanie z sali małej wraz z szatnią i węzłem sanitarnym – 1godz.zegarowa 22,00
5 Korzystanie z sali korekcyjnej/pomocniczej 17,00
6 Siłownia karnet dla mężczyzn 1 m-c 54,00
7 Siłownia karnet dla kobiet 1m-c 33,00
8 Siłownia karnet dla młodzieży uczącej się ze szkół ponadgimnazjalnych karnet / m-c 38,00
9 Siłownia wejście jednorazowe 6,50
10 Zajęcia z aerobiku wraz z szatnią i węzłem sanitarnym opłata jednorazowa 7,00
11 Zajęcia z aerobiku wraz z szatnią i węzłem sanitarnym – karnet/m-c 37,00
12 Udostępnienie sauny – 1,5godz 32,00
13 Korzystanie z hali wraz z szatnią,trybunami i węzłem sanitarnym podczas zamkniętych imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych – 1 godz zegarowa 216,00
14 Korzystanie z hali wraz z szatnią,trybunami i węzłem sanitarnym podczas zamkniętych imprez kulturalno-rozrywkowo-sortowych,organizowanych przez instytucje publiczne,organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego- 1 godz zegarowa 108,00
15 Korzystanie z hali w ramach zorganizowanych zawodów cyklicznych – 1 godz zegarowa 33,00
16 Tenis stołowy – 1,5godz/os 2,50
17 Opłaty za turnieje sportowe organizowane przez zarządzającego obiektami Opłaty ustalane są wg kalkulacji sporządzonej przez kierownika jednostki,uwzględniającej koszty usług obcych
18 Opłaty za imprezy sportowo-rekracyjne zlecone zarządzającemu przez inne podmioty Opłaty ustalane są wg kalkulacji sporządzonej przez kierownika jednostki,uwzględniającej koszty usług obcych oraz obowiązujące opłaty
19 Opłaty za umieszczenie reklamy w obiektach zarządzanych przez OSiR – 12 miesięcy 1 230,00
20 Opłata za udostępnienie szatni z węzłem sanitarnym dla grup korzystających z boiska wielofunkcyjnego 22,00
21 Udostępnienie płyty stadionu miejskiego podmiotom spoza Gminy Pniewy- 1 jednostka treningowa 540,00
22 Udostępnienie płyty stadionu miejskiego podmiotom organizującym imprezy sportowe,rekreacyjne,kulturalne,trwające dłużej niż 2 godz. 1 080,00