Boiska Orlik 2012 - informacje Drukuj

 

Administratorem Orlika jest OSiR Pniewy.

Grupy zorganizowane chcące korzystać z obiektu zobowiązane są do zgłoszenia się w sekretariacie OSiR pod numerem 61 2936496 do godz.15.00 (pn - pt)
Od godziny 16.00 rezerwacje przyjmowane będą bezpośrednio u pracowników OSIR pod numerami telefonów:
stacj. 61 29 36 498

Warunkiem korzystania z obiektu jest odpowiednie obuwie zgodne z regulaminem.

Godziny otwarcia w okresie marzec-listopad:

poniedziałek - piątek :
08.00-15.00 - szkoły
15.00 - 18.00 - UKS, kluby sportowe, szkolne zajęcia pozalekcyjne, zorganizowane grupy dzieci
18.00 - 22.00 - grupy zorganizowane- dorośli/młodzież

sobota:
13.00 - 20.00

niedziela:
13.00 - 20.00

W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z boisk, administrator zastrzega sobie prawo do ograniczania wynajmu do 1 godz.

Dyrektor OSiR - Damian Łęszczak

REGULAMIN UŻYTKOWANIA BOISKA ŚRODOWISKOWEGO W PNIEWACH

1. Właścicielem boiska jest Gmina Pniewy.

2. Zarządca:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach
ul. Wolności 20, 62-045 Pniewy
tel 61-29 36496

3. Boisko ze sztuczną trawą jest ogólnodostępne dla mieszkańców gminy Pniewy. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji w sekretariacie Zarządcy.

4. Urządzenia zamontowane na boisku maja stosowne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Z urządzeń można korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Boisko udostępnia się w następujących celach:
- realizacja zajęć wychowania fizycznego, treningów i rozgrywek sportowych,
- rekreacja sportowa mieszkańców gminy Pniewy

7. Korzystanie z boiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Dzieci i młodzież niepełnoletnia powinna korzystać z boiska pod opieką osób dorosłych.

8. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i urazy oraz za pozostawione mienie na boisku.

9. Wejście na boisko ze sztuczną trawą dozwolone jest tylko w miękkim obuwiu sportowym ( zakaz wstępu w obuwiu z metalowymi i plastikowymi korkami).

10. Dopuszcza się odpłatne użytkowanie boisk na podstawie zawartej umowy dla grup spoza Gminy Pniewy.

11. Grupy chcące skorzystać z węzła sanitarnego, wnoszą opłatę ustaloną przez Zarządcę

12. Zakazuje się:
- przebywania na terenie obiektu poza godzinami otwarcia,
- przechodzenia na teren boiska przez płot,
- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
- korzystania z boisk w czasie wykonywania prac pielęgnacyjnych,
- dewastacji,
- wprowadzania zwierząt,
- wjazdu wszelkich pojazdów (w tym rowerów),
- wnoszenia i konsumpcji napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
- wnoszenia opakowań szklanych,
- wchodzenia i wieszania się na bramkach, siatkach i innych urządzeniach,
- umieszczania reklam bez zgody Zarządcy.
- używania wulgaryzmów

13. Boisko dostępne jest w godzinach 8.00 – 20.00, w okresie wakacji letnich 8.00 – 21.30. ( niedziele i święta boisko dostępne jest od godz. 12.00.)

14. Telefony alarmowe:
Pogotowie Pniewy-061 2911299,
Pogotowie Szamotuły- 061 2921805, 061 2927113
Policja Pniewy - 061 2911997 , Szamotuły – 061 2931200
Straż Pożarna – 061 2911998 Komórkowy - 112

Zarządca