13 lipca 2011

Najem lokali

Burmistrz Gminy Pniewy
informuje,
że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 12 lipca 2011r
wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pniewach oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach
na okres 21 dni
wykaz 2 lokali gastronomicznych przeznaczonych pod najem.

Wykaz lokali