Boiska Orlik 2012 – informacje

ZASADY KORZYSTANIA Z ORLIKA

Administratorem Orlika jest OSiR Pniewy.

Administratorem Orlika jest OSiR Pniewy.

Grupy zorganizowane chcące korzystać z obiektu zobowiązane są do zgłoszenia się w sekretariacie OSiR pod numerem 61 2936496 do godz.15.00 (pn – pt)
Od godziny 16.00 rezerwacje przyjmowane będą bezpośrednio u pracowników OSIR pod numerami telefonów:
stacj. 61 29 36 498

Warunkiem korzystania z obiektu jest odpowiednie obuwie zgodne z regulaminem.

Godziny otwarcia w okresie marzec-listopad:

poniedziałek – piątek :
08.00-15.00 – szkoły
15.00 – 18.00 – UKS, kluby sportowe, szkolne zajęcia pozalekcyjne, zorganizowane grupy dzieci
18.00 – 22.00 – grupy zorganizowane- dorośli/młodzież

sobota:
12.00 – 17.00

niedziela:
13.00 – 19.30

W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z boisk, administrator zastrzega sobie prawo do ograniczania wynajmu do 1 godz.

Dyrektor OSiR – Damian Łęszczak

REGULAMIN UŻYTKOWANIA BOISKA ŚRODOWISKOWEGO W PNIEWACH

1. Właścicielem boiska jest Gmina Pniewy.

2. Zarządca:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach
ul. Wolności 20, 62-045 Pniewy
tel 61-29 36496

3. Boisko ze sztuczną trawą jest ogólnodostępne dla mieszkańców gminy Pniewy. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji w sekretariacie Zarządcy.

4. Urządzenia zamontowane na boisku maja stosowne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Z urządzeń można korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Boisko udostępnia się w następujących celach:
– realizacja zajęć wychowania fizycznego, treningów i rozgrywek sportowych,
– rekreacja sportowa mieszkańców gminy Pniewy

7. Korzystanie z boiska odbywa się na własną odpowiedzialność. Dzieci i młodzież niepełnoletnia powinna korzystać z boiska pod opieką osób dorosłych.

8. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i urazy oraz za pozostawione mienie na boisku.

9. Wejście na boisko ze sztuczną trawą dozwolone jest tylko w miękkim obuwiu sportowym ( zakaz wstępu w obuwiu z metalowymi i plastikowymi korkami).

10. Dopuszcza się odpłatne użytkowanie boisk na podstawie zawartej umowy dla grup spoza Gminy Pniewy.

11. Grupy chcące skorzystać z węzła sanitarnego, wnoszą opłatę ustaloną przez Zarządcę

12. Zakazuje się:
– przebywania na terenie obiektu poza godzinami otwarcia,
– przechodzenia na teren boiska przez płot,
– wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów,
– korzystania z boisk w czasie wykonywania prac pielęgnacyjnych,
– dewastacji,
– wprowadzania zwierząt,
– wjazdu wszelkich pojazdów (w tym rowerów),
– wnoszenia i konsumpcji napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
– wnoszenia opakowań szklanych,
– wchodzenia i wieszania się na bramkach, siatkach i innych urządzeniach,
– umieszczania reklam bez zgody Zarządcy.
– używania wulgaryzmów

13. Boisko dostępne jest w godzinach 8.00 – 20.00, w okresie wakacji letnich 8.00 – 21.30. ( niedziele i święta boisko dostępne jest od godz. 12.00.)

14. Telefony alarmowe:
Pogotowie Pniewy-061 2911299,
Pogotowie Szamotuły- 061 2921805, 061 2927113
Policja Pniewy – 061 2911997 , Szamotuły – 061 2931200
Straż Pożarna – 061 2911998 Komórkowy – 112

Zarządca