Boisko środowiskowe w Chełmnie

BOSIKO ŚRODOWISKOWE W CHEŁMNIE

1.Boisko czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 21:00
oraz dwa weekendy w miesiącu:
– soboty: 14:00 – 18:00

2. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 boisko udostępnione
jest  Szkole  Podstawowej w Chełmnie

3. Zarządcą obiektu jest OSiR Pniewy – tel. 61 2936496.

4. Gospodarzami obiektu są:
– Maciej Ponicki

5. Numer kontaktowy do gospodarzy w sprawie rezerwacji boiska- 507033494

Regulamin boiska