18 sierpnia 2011

Ścianka wspinaczkowa


Już niebawem infrastruktura sportowa w Pniewach  wzbogaci się o kolejną atrakcję. Trwają pracę przy budowie ścianki wspinaczkowej.
Wykonawcą inwestycji za 34.500,00 zł brutto jest Technochem sc z Nowej Soli.
Inwestycja jest objęta dofinansowaniem Marszałka Województwa w ramach Programu Leader – Małe Projekty. Wielkość refundacji wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Jest to oprócz placu zabaw w Dęborzycach, drugie przedsięwzięcie, realizowane przez OSiR, które pozytywnie przeszło etap oceny formalno – merytorycznej.


Już niebawem infrastruktura sportowa w Pniewach  wzbogaci się o kolejną atrakcję. Trwają pracę przy budowie ścianki wspinaczkowej.
Wykonawcą inwestycji za 34.500,00 zł brutto jest Technochem sc z Nowej Soli.
Inwestycja jest objęta dofinansowaniem Marszałka Województwa w ramach Programu Leader – Małe Projekty. Wielkość refundacji wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Jest to oprócz placu zabaw w Dęborzycach, drugie przedsięwzięcie, realizowane przez OSiR, które pozytywnie przeszło etap oceny formalno – merytorycznej.