13 października 2011

II przetarg na najem kawiarni w pawilonie sportowym

Wobec braku złożonych ofert w pierwszym postępowaniu, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach ogłasza II przetarg niegraniczony na najem kawiarni w pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej 9.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie przetargu / opis przedmiotu najmu
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie oferenta
4. Projekt umowy
5. Załącznik do umowy