4 października 2011

VII edycja amatorskich rozgrywek futsalu


Na spotkaniu organizacyjnym kierowników drużyn, które odbyło się w miniony wtorek, ustalono terminarz rozgrywek. W lidze wystąpi 9 zespołów, które potwierdziły udział w rozgrywkach.
Pierwsza kolejka VII edycji PALF rozpocznie  się 04.11.br  i trwać będzie przez 9 kolejnych piątków.

Koszt wpisowego od drużyny za jedną rundę ustalono na poziomie 450,00 zł. Kwotę  należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 11.11.br w kasie OSiR lub przelewem na konto – BS Duszniki 97 9072 0002 2005 0501 7191 0001
Osoby między 16 a 18 rokiem życia, chcące grać w lidze, zobowiązane są dostarczyć zgodę rodziców na udział w rozgrywkach, najpóźniej do pierwszego meczu ligowego.
Druki do pobrania:

Terminarz rozgrywek
Regulamin rozgrywek

Zgłoszenie drużyny

Zgoda rodziców