22 listopada 2011

Rozstrzygnięcie przetargu na najem kawiarni przy ul. Konińskiej

Informacja z otwarcia ofert na najem lokalu położonego w Pniewach przy ul. Konińskiej 9

W dniu 02.12.2011r o godz. 10.00 minął termin nasyłania ofert na najem lokalu o pow 120,41m kw pod działalność usługowo-rozrywkową.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta KJK sp. z o.o. ul. Strzelecka 20c/2, 62-045 Pniewy.
Podmiot, który złożył ofertę spełnił wszystkie wymogi formalne wymagane w ogłoszeniu.
Zaproponowana przez spółkę miesięczna cena netto z tytułu najmu lokalu to 482,00zł.
Podpisanie umowy nastąpi 05.12.2011r.
Termin rozpoczęcia działalności w lokalu – 25.12.2011r.
Informację powyższą wywieszono na tablicy ogłoszeń OSiR Pniewy ul. Wolności 20.

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza III przetarg na najem kawiarni w pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej 9. Termin składania ofert upływa 02.12.2011r o godz. 10.00.

Dokumenty do pobrania wymagane w postępowaniu:

1. Ogłoszenie przetargu

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu

4. Projekt umowy

5. Załącznik do umowy

Informacje dodatkowe:

1. Ogłoszenie
2. Wykaz lokali przeznaczonych pod najem