30 marca 2012

Wielobój sprawnościowy najmłodszych o Puchar Burmistrza

Poraz piąty Ośrodek Sportu i Rekreacji  wraz ze Szkołą Podstawową w Pniewach byli organizatorami Wieloboju Sprawnościowego klas I-III o Puchar Burmistrza Gminy Pniewy.
Grono starujących drużyn powiększyło się o dwie ekipy przyjezdne- z Kamionnej i SP Posadowo.
Najmłodsi adepci sportu rywalizowali w 7 konkurencjach biegowych, zwinnościowych, rzutnych.
Podobnie jak w latach ubiegłych miejscami na najwyższych stopniach podium podzieliły się 2 ekipy z SP Pniewy( odpiowiednio Pniewy II -43pkt,Pniewy I -37pkt). Trzecie miejsce zajęła SP Posadowo (27pkt), IV SP Chełmno (18pkt), V SP Nojewo (16pkt), VI SP Kamionna (13pkt).

 

 

Poraz piąty Ośrodek Sportu i Rekreacji  wraz ze Szkołą Podstawową w Pniewach byli organizatorami Wieloboju Sprawnościowego klas I-III o Puchar Burmistrza Gminy Pniewy.
Grono starujących drużyn powiększyło się o dwie ekipy przyjezdne- z Kamionnej i SP Posadowo.
Najmłodsi adepci sportu rywalizowali w 7 konkurencjach biegowych, zwinnościowych, rzutnych.
Podobnie jak w latach ubiegłych miejscami na najwyższych stopniach podium podzieliły się 2 ekipy z SP Pniewy( odpiowiednio Pniewy II -43pkt,Pniewy I -37pkt). Trzecie miejsce zajęła SP Posadowo (27pkt), IV SP Chełmno (18pkt), V SP Nojewo (16pkt), VI SP Kamionna (13pkt).