29 stycznia 2013

Praca dla animatora

Ośrodek Sportu i Rekreacji poszukuje dwóch animatorów do pracy w roku 2013 na 
Orliku w Pniewach.

PODSTAWOWE ZADANIA ANIMATORA:

– Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup
społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych
i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,

– współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania
aktywności fizycznej,

– współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,

– organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy
styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,

– organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej.

Wymagania wobec kandydatów:
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
– posiadane kwalifikacje i uprawnienienia do prowadzeniea i organizowania zajęć sportowo-
rekreacyjnych,w szczególności posiadanie uprawnień trenera lub instruktora dyscyplin 
sportowych:piłka nożna (także futsal),piłka ręczna,piłka siatkowa,koszykówka
– obywatelstwo polskie
– stan zdrowia pozwalający na wypełnianie obowiązków.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenia na czas od 01.03.2013r do 30.11.2013r

Czas pracy :
–  poniedziałek – piątek 16.00 – 22.00
–  sobota – niedziela     12.00 – 18.00

Termin składania aplikacji – 04.02.2013r w sekretariacie OSIR do godz. 15.00

Więcej informacji w sekretariacie OSiR oraz pod numerem 667690855

Pliki do pobrania:

Program działań Animatora

Harmonogram zajęć na miesiąc marzec

Oświadczenie kandydata