27 lutego 2013

RÖRETS najlepszy pod siatką

W rozegranym w sobotę turnieju zakładów pracy w siatkówce mix o puchar burmistrza, najlepszą okazała się reprezentacja firmy RÖRETS.

Drugie miejsce przypadło Postępowi (tydzień wcześniej reprezentacja tej firmy zdobyła tytuł mistrza w futsalu). Kolejne miejsca zajęli: Karl Knauer, Postęp II, Urząd Miejski w Pniewach.

Wyniki sobotniego turnieju

 

 

W rozegranym w sobotę turnieju zakładów pracy w siatkówce mix o puchar burmistrza, najlepszą okazała się reprezentacja firmy RÖRETS.

Drugie miejsce przypadło Postępowi (tydzień wcześniej reprezentacja tej firmy zdobyła tytuł mistrza w futsalu). Kolejne miejsca zajęli: Karl Knauer, Postęp II, Urząd Miejski w Pniewach.

Wyniki sobotniego turnieju