31 października 2014

Pisemny przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń na okres 10 lat

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji podaje do publicznej wiadomości informację z przeprowadzonego pisemnaego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń na okres 10 lat.
Szczegóły na :

http://osirpniewy.naszbip.pl/przetargi