12 listopada 2014

Przetarg rozstrzygnięty.Wkrótce otwarcie.

 

W dniu 12.11.2014r podpisana została przez dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach
– Damiana Łęszczaka umowa najmu pomieszczeń pawilonu sportowego na okres 10 lat.
Jak deklaruje najemca, wkrótce nastąpi otwarcie nowej siłowni Aktiv Club.

 

W dniu 12.11.2014r podpisana została przez dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach
– Damiana Łęszczaka umowa najmu pomieszczeń pawilonu sportowego na okres 10 lat.
Jak deklaruje najemca, wkrótce nastąpi otwarcie nowej siłowni Aktiv Club
Najemcą wyłonionym w przetargu, została Firma Polfit Agnieszka Andrzejewska z Pniew, która
na własny koszt wyremontuje dawną salę gimnastyczną, pomieszczenie kawiarni oraz jedą szatnię.
Górna granica kosztorysowa remontu oszacowana została przez wynajmującego na kwotę 163.411,87 zł netto (kwota ta rozliczona zostanie w czynszu).
Miesięczny koszt netto czynszu ustalony został na poziomie 2.275,55 zł netto.
W pomieszczeniach, będących przedmiotem najmu prowadzona będzie działalność fitnes.Dostawcą sprzętu sportowego dla obiektu będzie niemiecka firma Ergo-Fit.
Poszukiwania inwestora, chcącego wyłożyć pieniądze i rozpocząć działalność w niewykorzystywanych pomieszczeniach pawilonu sportowego trwały od dłuższego czasu.Zwieńczeniem tych poszukiwań jest podpisana dzisiaj umowa.
Dodać należy,że w tym roku dzięki przyznaniu Gminie Pniewy organizacji Mistrzostw Europy w Rugby, ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego wykonano remont za kwotę ponad 40 tys. zł.
Najemca planuje rozpącząć działalność jeszcze w tym roku.