9 grudnia 2014

Nabór na stanowisko konserwatora

Dyrektor Ośrodka Sportu Rekreacji w Pniewach ogłasza  nabór kandydatów na stanowisko konserwatora  obiektów  i urządzeń sportowych.

Treść ogłoszenia do pobrania