13 stycznia 2015

Finał WOŚP w Pniewach

Za nami 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która grała także w Gminie Pniewy.
W zbiórkę na rzecz fundacji zaangażowanych było 51 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Pniewach i w Chełmnie, Gimnazjum w Pniewach
oraz z Zespołu Szkół w Pniewach.

Za nami 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która grała także w Gminie Pniewy.
W zbiórkę na rzecz fundacji zaangażowanych było 51 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Pniewach i w Chełmnie, Gimnazjum w Pniewach oraz z Zespołu Szkół w Pniewach.
Mobilizacja takiej liczby młodych wolontariuszy nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc nauczycieli opiekunów.
W tegorocznej edycji finału udało nam się zebrać kwotę 27.494,30 zł. (wynik lepszy niż roku ubiegłym).
Jest to zasługa hojności, ofiarności i zaangażowania stowarzyszeń, strażaków, darczyńców oraz pniewskich przedsiębiorców i osób fizycznych, które przekazały przedmioty na licytację, loterię, jak również wsparły naszą „małą gastronomię”.
Hitem licytacji okazały się dwie koszulki z autografem Roberta Lewandowskiego, które sprzedane zostały po 1300 zł każdą.
Na scenie w hali OSIR`u swe umiejętności taneczno-wokalne prezentowały grupy artystyczne działające przy Centrum Kultury,
w pniewskich szkołach: Zagłada, El Mariachi, Rodzinny Duet Tomasza i Michała Kaczmarków, EnergiA oraz poznańska  kapela rockowa Old School Rocers.
O profesjonalną obsługę sceniczną zadbała Janiszewsky Estrada wraz z pozostałymi technikami scenicznymi z Pniew, Kwilcza i Poznania.
Całość finału prowadził duet Jakub Rutnicki i Beata Małecka – Kapela.