11 grudnia 2015

II miejsce Gminy Pniewy we współzawodnictwie sportowym

Gmina Pniewy zajęła II miejsce we współzawodnictwie sportowo-turystycznym Gmin Powiatu Szamotulskiego, zdobywając w tym roku 610 pkt. O 55pkt byliśmy gorsi od Gminy Szamotuły.

Gmina Pniewy zajęła II miejsce we współzawodnictwie sportowo-turystycznym Gmin Powiatu Szamotulskiego, zdobywając w tym roku 610 pkt. O 55pkt byliśmy gorsi od Gminy Szamotuły.
Uroczyste podsumowanie z przedstawicielami gminy odbyło się 11.12.br w ZS nr 3 w Szamotułach.
Gminę Pniewy reprezentowali: Józef Ćwiertnia- Zastępaca Burmistrza Gminy Pniewy, Bogusław Kwiatkowski – Z-ca Dyrektora OSIR, Maria Papis-Dyrektor Gimnazjum im ks.kan.Maciejewskiego oraz nauczyciele – Jolanta Woropaj i Dariusz Norek z uczniami.