18 sierpnia 2017

Kurs ratowników wodnych

W miniony wtorek Stowarzyszenie Projekt Pniewy i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach rozpoczęło kurs dla ratowników wodnych.
Projekt objęty jest wsparciem finansowym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych realizowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD.

W miniony wtorek Stowarzyszenie Projekt Pniewy i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach rozpoczęło kurs dla ratowników wodnych.
Projekt objęty jest wsparciem finansowym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych realizowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD.
Celem przedsięwzięcia jest przeszkolenie 10 osób z terenu obszaru KOLD, którzy podejdą do egzaminów, po zdaniu których nabędą uprawnienia ratownika wodnego.
W Łazienkach Miejskich w Pniewach trwa część wodna kursu. Po jej zakończeniu uczestnicy przystąpią do zajęć z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,zakończonej również egzaminem sprawdzającym.
Po pomyślnym zaliczeniu egzaminów, młodzi adepci ratownictwa wodnego nabędą nowe uprawnienia zawodowe, a także możliwość zarobkowania.