17 maja 2020

Kolejny krok do normalności sportowej

Od poniedziałku 18 maja i od 30 maja br. zostają zmienione zasady korzystania z naszych obiektów sportowych. Zostają  zwiększone limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionie miejskim  – może przebywać maksymalnie maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów);
 • na Orliku-na każdym z 2 boisk  może przebywać maksymalnie 14 osób 30 osób (+ 2 trenerów);
 • na bieżni 10 osób
 • na korcie – 4 zawodników +1 trener
 • na boisku środowiskowym w Chełmnie – 14 osób 20 osób (+2trenerów w przypadku klubów sportowych).
  Także od poniedziałku 18 maja możliwe będzie korzystanie z obiektów zamkniętych z następującymi limitami korzystających:
 • hala sportowo-widowiskowa – 24 osoby +2 trenerów
 • sala gimnastyczna duża – 16 osób + 2 trenerów
 • sala gimnastyczna mała – 12 osób +1 trener
 • sala korekcyjna – 10 osób + 1 trener
  Ze względu na trwającą termomodernizację sal gimnastycznych, obiekty te w najbliższym tygodniu będą wyłączone z użytkowania.
  W przypadku boisk otwartych, hali i sal gimnastycznych, nie udostępniamy korzystającym szatni oraz sprzętu sportowego.
  Od 8 czerwca br możliwe będzie, po uprzednim uzgodnieniu zasad z zainteresowanymi klubami, korzystanie z szatni w pawilonie sportowym przy ul. Konińskiej.
  Rezerwacji można dokonywać telefonicznie – pod numerem 61 2936496 (pon-pt do 15.00), 61 2936499 (pon-pt po 15.00 oraz w soboty i niedziele) oraz mailowo: rezerwacja@osirpniewy.lh.pl
  Zasady korzystania z boisk otwartych
  Zasady korzystania z hali i sal
  Zasady korzystania z boiska w Chełmnie