26 czerwca 2020

Sezon kąpielowy 2020

Mimo, że uchwała Rady Miejskiej w Pniewach przewiduje początek sezonu kąpielowego od 29 czerwca 2020r, ze względów organizacyjnych kąpieliska w Pniewach, Zajączkowie i Zamorzu oficjalnie uruchomimy od poniedziałku 6 lipca.
Niestety z miejsc tych będzie można korzystać z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego, w zgodzie zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, które zamieszczamy poniżej.

Na chwilę obecną dna wszystkich kąpielisk są sprawdzone i oczyszczone. Woda w kąpieliskach, po badaniu Sanepidu, zdatna jest do kąpieli.

Korzystając z plaż, pamiętać należy o podstawowych zasadach higieny w czasie pandemii:

– dystans społeczny

– dezynfekcja rąk w toaletach

– korzystanie z własnego sprzętu rekreacyjnego (koce, ręczniki, leżaki)

– nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną

Ze sprzętu pływającego korzystać będzie można pojedynczo, z wyjątkiem wspólnie zamieszkujących domowników. Sprzęt pływający będzie dezynfekowany po każdym jego użyciu 0,1% roztworu podchlorynu sodu.

Organizatorem kąpielisk w Gminie Pniewy jest Ośrodek Sportu i Rekreacji- tel. 61-2936496, adres mailowy hala@pniewy.org , do którego zwracać się można ze wszystkimi pytaniami.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla kąpielisk

Aktualne wyniki badań wody w kąpieliskach znajdują się w zakładce Kąpieliska