28 grudnia 2020

Obostrzenia w sporcie 28.12.2020 – 17.01.2021

Od 28.12.2020r do 17.01.2021 z gminnych obiektów sportowych mogą korzystać tylko zawodnicy biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez właściwy związek sportowy, uczestniczący w rozgrywkach ligi zawodowej, członkowie kadry narodowej lub dzieci i młodzież uczestnicząca w rozgrywkach związkowych.
Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w rozgrywkach jest zaświadczenie wydane przez właściwy związek sportowy,federację lub zarząd ligi zawodowej organizującej rozgrywki
(§10 ust.16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.2020, Dz.U. poz.2316).
Amatorskie grupy zorganizowane, korzystające z naszych obiektów, zapraszamy od 18.01.2021r. (jeżeli przepisy na to pozwolą).

Podstawa prawna (rozporządzenie Rady Ministrów z 21.12.2020r)