19 marca 2021

Obostrzenia w sporcie od 27.03. do 09.04.2021r.

Tym razem wcześniej niż zwykle. W Dzienniku Ustaw z dn. 25.03.2021 opublikowano rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Od najbliższej soboty 27 marca do 9 kwietnia br współzawodnictwo sportowe,zajęcia i wydarzenia sportowe, a także działalność obiektów sportowych możliwa jest wyłącznie (z naciskiem na wyłącznie),w następujących przypadkach:

1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu
2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,
3) zawodników będących członkami kadry narodowej
4) reprezentacji olimpijskiej,
5) reprezentacji paraolimpijskiej,
6) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy o sporcie Naturalnie – wszystkie te aktywności możliwe są bez udziału publiczności.
Przekładając metajęzyk prawniczy na bardziej ludzki… nasze obiekty będą niedostępne do 9.04.2021. dla dzieci i młodzieży.
Mogą z nich korzystać tylko (z naciskiem na tylko):
1) seniorzy Red Dragons Pniewy,
2) Balian Sport (kadra Polski w rugby na wózkach)
3) ciężarowcy Budowlanych Całus Nowy Tomyśl, będący w kadrze Polski i ewentualnie
4) KS Sokół Pniewy,jeżeli w swoich szeregach ma stypendystów sportowych, o których mowa w art.31 i nast. ustawy o sporcie (ustawie z dnia 25 czerwca 2010r).
Chcących zgłębić tajniki rozporządzenia – (do poczytania- Tylko dla Orłów):