1 września 2022

XII Bieg Papieski-02.10.2022r.

Po przerwie wracamy do biegania ulicami Pniew. Na XII Bieg Papieski zapraszamy 02.010.2022r do Łazienek Miejskich.

Zapisy zawodników
Regulamin Biegu Głównego
Regulamin Nordic walking
Regulamin Biegu Dzieci

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów