6 kwietnia 2023

Program minutowy IX Biegu Św. Urszuli -10.04.2023r

Program minutowy zawodów
13.30
Zbiórka uczestników Dogtrekking (badanie weterynaryjne)
13.45
Otwarcie IX Biegu Św Urszuli
13.55
Start uczestników Dogtrekking
Bieg
Przedszkolaka:
14.00
rocz. 2018 dz. i młodsi
14.03
rocz. 2018 chł. i młodsi
14.06
rocz. 2016/17 dz.
14.10
rocz. 2016/17 chł.
Szkoła Podstawowa
:
14.15
Start klas IIII dz. rocz. 2015/14/13
14.20
Start klas IIII chł. rocz. 2015/14/13
14.30
Start szkół podstawowych kl. 4 6 oraz kl. 7 8 na 1000m
14.50
Start K i M do biegu na 5km i 10km i nordic walking
16.15
Zakończenie IX biegu i dekoracja zwycięzców

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów na start dziecka