3 sierpnia 2023

Woda w kąpielisku w Łazienkach Miejskich niezdatna do kąpieli

Pobrana w dniu 01.08.2023r. próbka wody z kąpieliska w Łazienkach Miejskich w Pniewach wykazała przekroczoną liczbę eneterokoków kałowych. Woda  nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. ws nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach.
Ze względu na możliwość występowania niekorzystnych skutków zdrowotnych – do odwołania – nie należy korzystać z kąpieli.
W piątek zostanie pobrana dodatkowa próbka wody celem ponownego zbadania. W przypadku pozytywnego wyniku, kąpiel zostanie przywrócona.
Woda w pozostałych dwóch kąpieliskach zdatna jest do kąpieli.

Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach