17 stycznia 2024

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika ds obiektów

 

Dyrektor  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach ogłasza nabór na stanowisko  Kierownika ds. Obiektów Sportowych  w  Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Szczegóły naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakładce Nabór pracowników

Ogłoszenie.