5 marca 2024

Dyżur Urzędu Skarbowego w zakresie obsługi e-PIT1`a

19 marca 2024 r.
od godz. 9:00 do godz. 14:00

Urzędzie Miejskim w Pniewach
przy ul. Św. Ducha 10

w zakresie obsługi „Twój e-PIT”

dyżur pełnić będzie Urząd Skarbowy w Szamotułach 

Prosimy zabrać ze sobą:
1. Dowód osobisty;
2. Zeznanie podatkowe za 2022 r.